Πληροφορίες για το Project

  • Εργασία: Κατασκευή Ιστοσελίδας, SEO
  • Πελάτης: WSEAS
  • Ημερομηνία Κατασκευής: Οκτώβριος, 2021
  • URL: wseas.com

Πληροφορίες

Η WSEAS είναι μια διεθνής επιστημονική εταιρεία και ακαδημαϊκή οργάνωση που ασχολείται με την προώθηση και τη διάδοση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η WSEAS ιδρύθηκε το 1996.
Ο σκοπός της WSEAS είναι να προάγει την έρευνα, την εκπαίδευση και τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών από διάφορους τομείς, όπως η μηχανική, η πληροφορική, οι επιστήμες της υγείας, η φυσική, η οικονομία και άλλοι συναφείς τομείς. Εκδίδει περιοδικά και βιβλία με επιστημονικά άρθρα και έρευνες σε αυτούς τους τομείς.
Επιπλέον, η WSEAS προωθεί τη διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ επιστημόνων και ερευνητών από διάφορες χώρες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημοσιεύουν τα έργα τους, να παρουσιάζουν εργασίες και να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες στον αντίστοιχο τομέα τους.