Πληροφορίες για το Project

  • Εργασία: Κατασκευή Ιστοσελίδας, SEO
  • Πελάτης: IARAS Press
  • Ημερομηνία Κατασκευής: Φεβρουάριος, 2016
  • URL: www.iaras.org

Πληροφορίες

Το IARAS στοχεύει σε δύο τομείς: Ερευνητικά Έργα και Δημοσιεύσεις. Υπάρχει για να υποστηρίξει την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμογών της, να προωθήσει και να ενισχύσει την επιστημονική κουλτούρα στην Ευρώπη και αλλού.
Το IARAS εκδίδει επίσης ακαδημαϊκά βιβλία και πρακτικά συνεδρίων σε όλους τους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ιδρύθηκε το 2006 και αναμορφώθηκε το 2015, εκδίδει Περιοδικά υψηλής ποιότητας και σύντομα θα ξεκινήσει τη διοργάνωση πολυεπιστημονικών συνεδρίων για ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, της ιατρικής, της διαχείρισης και της εκπαίδευσης.